Παγκόσμια ανατροπή της αρχαίας ιστορίας - Νέα δεδομένα...

Παγκόσμια ανατροπή της αρχαίας ιστορίας! Νέα δεδομένα…
Ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα για τις πυραμίδες του Χέοπα, ο αρχιτέκτονας Miguel Perez Sanchez.


Σύμφωνα με την νέα μελέτη του αρχιτέκτονα, η Μεγάλη Πυραμίδα μας δίνει τους αριθμούς π και e, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα ότι υπάρχουν συνεχείς σχέσεις με το αστέρι Σείριο!

Δηλαδή, από τις πυραμίδες λείπει σκόπιμα η κορυφή, καθώς εκεί βρισκόταν μια σφαίρα που είχε διάμετρο 2,7 μέτρα και συμβόλιζε το μάτι του Ώρου.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Pérez-Sánchez, η διάμετρος της εν λόγω σφαίρας στην κορυφή δεν είναι τυχαία και σχετίζεται με τον νεπέριο αριθμό e (2,71828), επειδή είχε τοποθετηθεί ως λατρεία στον Ήλιο και τον Σείριο, δηλαδή στο πιο λαμπρό αστέρι του ουρανού.

Αυτό το αστέρι είχε αφιερωθεί στην Ίσιδα, οπότε και η σφαίρα λειτουργούσε ως είδος λατρείας και οι πυραμίδες δεν ήταν απλοί τάφοι.

Μάλιστα ο αρχιτέκτονας αναφέρεται και στον Νικολά Τέσλα, ο οποίος είχε αναφέρει πως οι πυραμίδες λειτουργούσαν για την εκπομπή ενέργειας, γεγονός που επαληθεύει και ο Pérez-Sánchez προκαλώντας τον θαυμασμό όλων..!

πηγη 

Σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...